Skip to content

Projektägare och finansiärer

Tillsammans skapar vi fler möjligheter

Fem samarbetspartners

Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst och inom ramen för projektet erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger mervärde och inspiration.

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Milleteknik Lada
Bredda bilden bildbank 12