Skip to content

Artiklar /
Uppskattad workshop om filmning av instruktioner och QR-koder

Kollegor Digitalt Hjalpmedel

Uppskattad workshop om filmning av instruktioner och QR-koder

Erica Blom, Digiresans expert inom effektiva lärformer, fick möjlighet att hålla en workshop om filmning av instruktioner och QR-koder när företaget Nolato Cerbo i Trollhättan anordnade en medarbetardag i början av april.

Företaget hade två syften med dagen; det första var att fokusera på kärnprocessen ”tillverka/packa” och reflektera hur man skapar kundvärde i den processen, hur onödiga moment elimineras för att skapa en bättre standard samt testa nya sätt att lära ut standard. Det andra syftet var att reflektera över eget ansvar och engagemang utgående från ”Team Cerbo Spelsystem”.

Det var kring standardisering som Erica kom in i bilden med sin workshop som hon körde hela sex gånger så att all personal kunder vara med och få testa på det hela. Under första timmen pratade hon om manusskrivning, filmning och redigering i mobiltelefon samt omvandling till QR-kod. Under andra timmen filmade deltagarna skarpa instruktioner i verksamheten.

Exempel på filmer som skapades under workshoppen

Så tyckte Nolato Cerbo om workshoppen

Vi passade även på att ställa några frågor om workshoppen efter att dagen var slut.

Varför bestämde sig Nolato Cerbo att ha med en workshop om filmning av instruktioner och QR-koder under sina medarbetardagar? Vilka effekter ville företaget uppnå?

Idén till att göra en workshop med filmning och instruktioner kom upp efter att fabriksledningsgruppen hade varit på Digiresans seminarium ”Smarta fabriker”. Ett led i vår effektivisering är att arbeta på ett standardiserat sätt. Att alla lag/skift skall ha samma arbetssätt och hjälp till att uppnå detta är att ta fram enkla och korta instruktionsfilmer som ett stöd till våra skriftliga rutiner. Även vid upplärning av nyanställda ser vi instruktionsfilmer som ett bra hjälpmedel.

Hur fugerade dagen? Vad tyckte medarbetarna? Föll det ut som ni hade velat?

Dagen fungerade mycket bra. Medarbetarna var mycket positiva, hade gärna haft ännu mer tid för att kunna göra filmer. Resultatet blev mer än bra.

Hur tänker ni er att det fortsatta arbetet med instruktioner ska fortsätta? Följer i upp på något sätt? Kommer filmade instruktioner med eller utan QR-koder ta sig in i verksamheten?

Kommer att utarbetas en plan med två personer som resurs till arbeta fram flera instruktionsfilmer. Då vi idag arbetar med LEAN i hela bolaget, kommer denna del att följas upp kontinuerligt. Vi kommer att ta med QR-koder in i verksamheten.

Vad skulle ni säga till andra företag i Digiresan som inte anordnat en liknande workshop eller som inte arbetat med filmade instruktioner innan? Lätt/svårt? Nytta/inte nytta? Användingsområden?

Till andra företag vill vi säga att det var väldigt lätt till vad vi tror är stor nytta. Vid en workshop är tips att lägga lite mer tid för att få bra filmer.

Innan medarbetardagen funderade företaget kring om hur medarbetarna skulle vara engagerade vid en sådan workshop, men här blev företaget mycket positivt överraskade. Lärdomar kan vara att företaget informerade mycket kring varför, vilka arbetsmoment som skulle filmas, samt indelning av grupper (grupperna kände varandra väl). Ett STORT plus till Erica för hennes pedagogiska lärande, då alla snabbt lärde sig och tog till sig instruktionerna.

Vill ditt företag att Erica håller en liknande workshop?

Då ska ni maila eller ringa Erica direkt.

Erica Blom
erica.blom@gtc.com
0708-58 19 35

Erica Blom Digiresan