Skip to content

Artiklar /
Sandflo Mekanik AB är ett aktivt företag i Digiresan

Digitaliseringsprojekt Digiresan

Sandflo Mekanik AB är ett aktivt företag i Digiresan kompetensutveckling

Vi träffade Johan Sandflo, vd på Sandflo Mekanik AB, och passade på att ställa några frågor gällande deras deltagande i Digiresan kompetensutveckling.

Johan - berätta om ditt företag

Sandflo är ett företag inom tillverkningsindustrin som främst jobbar med skärande bearbetning. Vi är specialiserade inom prototyptillverkning men även serietillverkning i medelstora serier. Vår styrka är vår flexibilitet samt moderna maskinpark. Vi är idag fem medarbetare men är i ett expansivt skede och kommer på sikt att öka vår personalstyrka.

Vad är det som gör att ni som företag är så aktiva i Digiresan?

Vi vill att vår personal skall känna att vi satsar på dem och att vi ger dem möjlighet att utvecklas. Detta tillsammans med bredden på de utbildningar som erbjuds gör att Digiresan passar Sandflo:s behov perfekt!

Vilka fördelar ser du med projektet?

En jättestor fördel med Digiresan är bredden på utbildningarna. Möjligheten att hitta utbildningar som man ändå hade tänkt att erbjuda sina anställda men även de utbildningar som man kanske inte visste att man behövde eller överhuvudtaget fanns. Kompetensförsörjning av personal är en nyckel till framgång. Vid nyanställning så är Digiresan ett utmärkt sätt att ge ny personal en bra start på jobbet.

Vad skulle du ge för råd till företag som ännu inte kommit igång?

Att ta chansen och se vad det finns för utbildningar, eller rent av ansök om en utbildning som just ert företag behöver, det kanske finns fler företag där ute som har samma behov.

Sandflo-webb
Fonster Digiresan