Skip to content

Artiklar /
Så jobbar Forsstrom HF med digitalisering

Så jobbar Forsstrom HF vidare med sin digitalisering

Digitalisering ser vi som en viktig faktor för företagens vilja att utvecklas och även överleva på både lokal, regional och internationell marknad.

En tidig höstdag träffar vi Peter och Robert Forsström. Peter är vd i detta familjeföretag som startades av hans far 1970, Robert är operativ chef och tredje generationen som arbetar i företaget. Forsstrom HF AB har varit medlemmar i IUC Väst under många år och har en vilja att utvecklas som resulterat i deltagande i ett antal åtgärder. Just digitalisering, som dagens besök handlar om, ser man som en viktig faktor för företagets ambition att utvecklas och även överleva på den globala marknad där man befinner sig. Nästan 90% av Forsstroms marknad är utanför Sverige.


Först ut i väst i Digiresan 2.0

Forsstroms är det första företaget som tillsammans med IUC Väst börjat sin resa med och de har redan kommit en bit på väg vad gäller att staka ut en väg framåt, en strategi. De har genomfört sin första analys och även fått den sammanställd av Olle Söderqvist och Håkan Hellström som arbetar i Fyrbodal med detta. Idag sitter de ner för att diskutera nästa steg och möjliga områden att fokusera på.

Klar målbild

Peter och Robert har sedan förra mötet kommit till fram till en mer klar bild av vad de vill jobba vidare med som de just nu kan se orsakar både onödig administration och felaktiga priskalkyler. En standardmaskin är lätt att räkna ut priset på, det är när kunden vill specialanpassa maskinen som det tillkommer tid som kan vara svår att beräkna om man inte tidigare har gjort en likadan maskin.

Deras målbild är en app eller enkelt system där alla som jobbar med en maskin stämplar tiden för just den maskinen. Robert förklarar närmare:

"Varje enskild maskin är ett projekt som består av ett antal delar och idag stämplar produktionspersonalen på varje maskin och komponent de tillverkar. Vi vill kunna stämpla på alla nivåer – från möten där vi diskuterar försäljning och konstruktion till manualer och tillfälliga inhopp av annan personal. Hela processen är jättetung för våra chefer som sköter alla stämplingar och för lönekontoret som egentligen bara vill ha en fil. Så hela upplägget är betungande."

Peter fortsätter: "Jag vill lätt kunna stämpla in på ett projekt när jag som idag har hoppat ut i verkstan för att jobba på tre olika maskiner. Det kan jag inte idag och rätt antal timmar ska ju ligga på maskinen."

Målet är att det ska bli lätt för säljaren att få fram ett rättvisande pris samt att man internt får full koll på projektens faktiska kostnader och lättare kan göra en framtidsplanering. Och det ska vara enkelt för operatörer, chefer och administrativ personal att göra rätt – kanske kan slutresultatet vara en app i mobilen och en skärm på väggen som visar i realtid.

Img 0065 webb
Demonstration av HF-svets

Affärssystem

Forsstroms använder Monitor som affärssystem idag och vill kunna ha en koppling till systemet.

Olle säger: "Det gäller att hitta rätt här så man inte springer för fort på lösningen utan först får klart för sig vilken väg som är bäst att gå – är det att bygga på det som Monitor redan har eller är det att låta ett annat system presentera den här datan på ett vettigt sätt."

IT-strategi

Företaget har en IT-strategi som man aktivt jobbar med i samverkan med sin styrelse. Robert, kan du berätta mer?

Vi har gjort en nulägesanalys för att se vad vi har idag och vart vi vill komma. Vi ska försöka digitalisera allt som går för att göra det enklare för verksamheten, till exempel vår dokumenthantering. Vi har också tänkt skaffa en styrelseportal där vi samlar allting och kan ha möten i. Så det håller vi på och kollar på samtidigt nu.

Sen har vi ytterligare idéer, bland annat göra det möjligt för kunden att själv plocka samman och beställa sin maskin direkt på hemsidan samt en webbshop för reservdelar. Dessutom ser jag stora möjligheter att effektivisera vår fakturering för service och reparationer.

Ytterligare som vi tittar på hur vi kan få produktionen papperslös och så klart hur vi kopplar upp våra produkter – det ser vi att kunderna kommer efterfråga.

IMG 20220908 112458
Håkan Hellström och Olle Söderqvist diskuterar lämplig väg att ta framåt med Peter och Robert Forsström

Hur går IUC vidare?

Under projektet har vi löpande coachning och sätter upp handlingsplaner. Experthjälp tar vi in vid behov inom aktuellt område. Under projektets gång kommer det utkristalliseras var det extra stödet kommer att sättas in, förklarar Håkan.

Framför allt ska vi se om vi kan hitta en lämplig kompetens (konsult eller företag) som kan hjälpa Forsstroms vidare, det finns säkerligen flera bland våra upphandlade konsulter som skulle kunna vara aktuella här, säger Olle.

Håkan lägger till: Vi får fortsätta diskussionen när vi börjar lära oss mer om vad som finns och vad vi kan göra, svaren har vi inte ännu. Vi får ta reda på vad vi kan och vad som finns runtomkring.

Olle fortsätter: Jag tycker vi har en väg framåt, Robert och Peter har varit tydliga i vart fokuset ligger och vad de vill åstadkomma. Med rätt person som vi i Digiresan hjälper till med och en möjlig finansiering med en Digitaliseringscheck (länk) från Västra Götalandsregionen så har företaget chans att få betydande effekter av vår insats. Vi kommer också att se om vi kan hitta andra företag som gjort samma sak och få till en gemensam träff.

Förra Digiresan

Forsstroms HF var även med i den första omgången av Digiresan och då fördes systemet Vault in.

Det som konstruktörerna caddar görs beredningsklart direkt i systemet och underlättar stort för inköparna. Vi sparar en del tid och får en bättre kvalitet, berättar Robert.

Hur ser ni på IUCs roll att stötta er och andra småföretag?

Robert svarar: Ni har ett bra nätverk, ni fungerar lite som en extra-anställd, som en konsult. Och synergin mot de andra IUC:erna också, det blir jättestort. För oftast är du med i IUC så vill du framåt på nåt sätt. Det är ju sammankoppling, det är ju inte många som har det nätverket mot alla andra företag.

Robert tips till andra företag

  • Digitalisera så mycket det går
  • Se över alla processer – hur kan man göra dem mer effektiva och mindre tidskrävande för varje person?
  • Förenkla, förenkla, förenkla

Företags- och affärsutveckling genom digitalisering

Digiresan 2.0 stöttar tillverkande företag att tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden. Projektet utgår från den nivå företagen befinner sig och därefter formas utvecklingssteg. Genom analys, coachning och experthjälp ska mognadsgraden höjas så att företagens förmåga inom digitalisering och grön omställning stärks.

Mer information

Är du intresserad av att få mer information om vad vi kan stötta dig med inom digitalisering? Hör då av dig till Olle eller Håkan!

Olle Söderqvist
Projektledare
olle.soderqvist@iucvast.se
0762 - 13 21 52

Håkan Hellström
Projektkoordinator
hakan.hellstrom
@iucvast.se
0705 - 82 61 95

RF
Robert Forsström
Forsstrom logo text light