Skip to content

Artiklar /
Ledarskapet i en digital värld är A och O

Ledarskap-halland-190610

Ledarskapet i en digital värld är A och O

Kunskapsseminariet Ledarskap i en digital värld genomfördes nyligen i Halland. Tobias Eklund på Hello Future höll i dagen som gav kunskap och en bakgrundsförståelse för hur digitaliseringen har och kommer att påverka oss, våra beteenden och förväntningar. Dagen gav utöver erfarenhetsutbyte med andra deltagare tid att sitta ned och arbeta med det egna företagets utmaningar och digitala transformation.

- Att våga se över affärsmodellen är kritiskt för att hänga med i utvecklingen. Som företag måste man kunna jobba användarvänligt i en snabbföränderlig värld, säger Tobias Eklund.

”Seminariet gav oss ett antal metoder och nycklar för att strukturerat kunna ta de första stegen till att bli en mer digital organisation” säger en av deltagarna. En annan deltagare sammanfattar seminariet med ”Inspiration och aha-upplevelser med fokus på kultur och värderingar som påverkar organisationen”

Tobias Eklunds tips för att ta sina första steg inom ledarskap i en digital värld sammanfattas i 5c-modellen. Ställ er inom organisationen följande frågor: Har vi engagemanget för att ta nästa steg? Finns en tydlig riktning för verksamheten och hur vi särskiljer på löpande verksamhet och de innovationer som behöver göras? Finns den kompetens som vi tror att vi behöver för att nå vår målbild och har vi en tillåtande kultur för att experimentera oss fram?

Vi frågade Katarina Andersson på Rowico hur de gör för att hänga med i den digitala utvecklingen.

- Överlag har vi ett stort intresse för digitalisering i organisationen och i ledningen. Vi vill ständigt hitta förbättrade processer och anpassa oss efter omvärlden ur ett digitalt perspektiv. Därför är det värdefullt att vara med på kunskapsseminarierna i Digiresan, säger Katarina.

- Eftersom digitaliseringen är ett brett begrepp, känns det viktigt att börja någonstans liksom att det finns förståelse för att den digitala utvecklingen går väldigt fort. Ibland är det svårt att hänga med och anpassa sig, inte bara som individ och organisation utan att verktyg och hjälpmedel som ska stötta oss i digitaliseringen i många fall är omogna eller inte utvecklas tillräckligt fort. Vi arbetar ständigt för att vara inspirerande och tillgängliga via digitala kanaler och hitta djupare samarbeten med partners för att underlätta för kunden och bli mer användarvänliga, berättar Katarina.

Ledarskap i en digital värld genomförs hos alla partners i Digiresan, boka in dig på nästa tillfälle här: http://digiresan.nu/kurser/boka-foretagsutveckling

VILL DU VETA MER?

Erika Gyllensvaan
Projektkoordinator företagsutveckling
Erika.Gyllensvaan@tek.se
0733-80 86 44

Erika Gyllensvaan Digiresan