Skip to content

Artiklar /
Före-Under-Efter är en metodik som effektiviserar lärandet

Fore Under Efter Digiresan

Före-Under-Efter är en metodik som effektiviserar lärandet

I mitten av november arrangerade Digiresan en workshop i metodiken Före-Under-Efter där representanter från bolagen Bror Tonsjö, Österbergs förpackningsmaskiner och Ballograf deltog.

Metodiken Före-Under-Efter syftar till att effektivisera lärandet i organisationer med hjälp av enkla verktyg och metoder. I stort handlar det om att få en hög effekt av de utbildningsinsatser företaget planerar för sin personal.

- Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att bland annat sätta tydliga mål och utvärdera dessa skapar önskade beteendeförändringar och leder till prestationshöjningar i organisationen, berättar workshopsledaren Erica Blom.

Inför workshopen fick deltagarna läsa igenom kursbeskrivningen ordentligt, tänka igenom varför de skulle gå utbildningen samt ta med sig ett case att använda sig av under dagen.

- Utvärderingen visar att deltagarna inte kände till metodiken sedan tidigare men att workshopen var relevant för deras arbete, att de fått ny kunskap och att resultatet de ville uppnå med dagen hade nåtts, summerar Erica.

Röster från dagen

  • Vi behöver anpassa vårt sätt att planera och vi hade behövt fler från företaget på denna utbildning
  • Jag har fått en möjlig struktur att arbeta efter
  • Vi ska bli bättre på att följa upp och låta utbildningsinsatser ta tid

Är du nyfiken på denna workshop?

Erica är en hejare på effektiva lärformer och bollar gärna idéer och tankar för att hitta rätt form för företag och individ. Kontakta henne gärna!

Erica Blom
Effektiva lärformer
erica.blom@gtc.com
0708-58 19 35

Erica Blom Digiresan