Skip to content

Artiklar /
Erica Blom hjälper företag att tänka nytt kring kompetensutveckling

Säg hej till Erica Blom!

Många tror att utbildning bara blir bra om man följer den traditionella formen med en lärare som föreläser längst fram i ett klassrum med hjälp av en PowerPoint. Erica Blom, IKT-pedagog och ansvarig för effektiva lärformer i Digiresan, vågar påstå att det inte alltid är så. Hennes roll i projektet är att hjälpa företag att tänka nytt kring kompetensutveckling och att hitta lärformer som passar ditt företag och dina medarbetare bättre och som ger mer effekt på verksamheten, både på kort och lång sikt.

- Jag vill gärna uppmana företag att våga testa nya verktyg, ofta digitala, verktyg de aldrig använt tidigare eller kanske inte känner sig bekväma med. Den tröskeln kan ibland vara svår, men jag lovar att finnas till hjälp, berättar Erica.

Erica har varit med i två ESF-projekt tidigare, Medvind och FöretagsLyftet i Väst. Båda var kompetensutvecklingsprojekt riktade mot företag i tillverkningsindustrin och i dem arbetade hon också med utvecklingsfrågor. Förutom Digiresan är hon just nu med i Vinnova-projektet e-dig som vänder sig till företag som vill lära sig mer om industriell digitalisering och där hon arbetar med utbildningsmoduler i en kompetensplattform. Sin anställning har hon hos Göteborgs Tekniska College där ni säkert kan gissa vad hon ansvarar för, effektiva lärformer så klart!

- Mina erfarenheter från tidigare projekt är att många vill och är nyfikna på digitalisering och kompetensutveckling i annan form men att det ibland är svårt för företagen att hitta tid för det. Dessutom tar det ibland en bra stund för dem att vänja sig vid det nya. Det har jag all respekt för, säger Erica.

För Erica betyder digitalisering effektivisering, individanpassning, tillgänglighet och kreativitet. Det betyder nya möjligheter och det är just när ditt företag vill testa nya möjligheter inom kompetensutveckling ni ska kontakta Erica. Ni når henne via erica.blom@gtc.com eller 0708-58 19 35.

Erica Blom Digiresan