Skip to content

Artiklar /
6 november ägde Digiresans första seminarium rum i Göteborg

Tisdag 6 november blev en milstolpe för Digiresan - företagsutveckling då de allra första företagen deltog i seminariet om Artificiell intelligens (AI) och Big Data med Johan Cedermark som föreläsare.

I ett disigt Göteborg samlades en handfull företag tillsammans med några representanter för Digiresan för att tillsammans höra Johan Cedermark berätta om digitaliseringen i stort för att sedan tratta ner det hela till just tekniker som AI och Big Data.

Johan pratade bland annat om att det som händer just nu är en så kallad ”demokratisering” av en handfull tekniker. Vad menar han med det? Jo, teknik så som Wi-Fi, digitalkameror och processorer är i dagsläget så billigt att vem som helst egentligen kan köpa och använda dessa. När Wi-Fi blir så billigt att det bara kostar några kronor dyker till exempel koncept som ”uppkopplade produkter” (IoT) upp. I korthet innebär det att teknik är så billigt idag att det inte längre är en kostnadsfråga att implementera den i nästan vilket produkt som helst utan snarare en kreativ frågeställning om hur man kan använda den för att skapa kundvärde.

Väl inne på ämnet AI och Big Data beskrev Johan hur denna teknik faktiskt redan idag finns runtomkring oss – om än i enkel form. Tekniken återfinns i självkörande bilar, smarta högtalare och avancerade robotar för att nämna några exempel. Tittar man några år in i framtiden kommer vi till exempel se röstassistenter som kommer att efterlikna människor så naturligt att vi inte kommer att märka någon skillnad – själva definitionen av AI!

- Det här var en mycket givande dag som alla egentligen borde vara med om! De tekniker som bara ligger 5-10 år bortåt i tiden kommer att påverka mängder av branscher och hur man gör affärer likväl som vår vardag, berättar Digiresans projektledare Olle Söderqvist.

Digiresan riktar stort tack till Johan Cedermark för en fantastisk föreläsning och alla deltagande företag för engagemang och insiktsfulla frågor och funderingar under dagen.

Big Data Och Ai Gbg 20181106