Skip to content

Artiklar /
Digiresan x2 hos Sandhs Mekaniska Verkstad

20201217_142027982_i OS
IMG_1765

Digiresan x2 hos Sandhs Mekaniska Verkstad

Sandhs Mekaniska Verkstad arbetar med fräsning och svarvning i framförallt aluminium, stål och syrafast rostfritt. Till första del handlar det om legotillverkning i små till måttligt stora volymer. Anna Svensson är koordinator på Sandhs Mekaniska och berättar nedan om deras arbete med digitalisering och hur Digiresan kunnat stötta dom.

Vi har sen ett par år tillbaka tagit en del steg för att digitalisera administration av kundorder, tidsredovisning samt bokföring.

Det vi såg som behov framåt var att även digitalisera produktionen. I slutet på 2020 fick vi en möjlighet att vara en del av Digiresan-Företagsutveckling vilket gjorde det möjligt för oss att starta Digitaliseringen av produktion. Efter en inledande analys såg vi att ett första steg var att skapa en bra grund för hanteringen och lagring av data. Genom Digiresans upphandlade leverantörer påbörjade vi arbetet med Trinax. Inledningsvis såg vi över olika lösningar för lagring och åtkomst av data samt införde valda delar av framkomna förslag. Exempelvis så införde vi en backuplösning, bytte server samt ett par datorer och uppgraderade programvaran.

Resultatet av dessa förbättrande åtgärder är att vi har gjort dokumentation som används i produktionen såsom rutiner och styrdokument tillgängliga för de anställda i digital form.

Nästa steg för oss är att göra det möjligt för operatören att kunna stå vid maskinen och lätt komma åt dokumentation som behövs för kommande jobb, det skall även vara lätt att skapa och lagra dokumentation kring jobben.

Vi blev erbjudna ytterligare 30 timmar via Digiresan vilka kommer att nyttjas till att realisera nästa steg tillsammans med Trinax

Digiresan har gjort att vi har påbörjat resan mot en mer digitaliserad produktion, vilket vi tror kommer att öka vår effektivitet i verkstaden och även kvalitet på det vi producerar.


https://www.smvab.eu/

VILL DU VETA MER?

Noomi Bergström
Projektkoordinator
noomi.bergstrom@gtc.com
0708-58 19 55

Noomi Bergstrom Digiresan