Skip to content

Artiklar /
Digiresan x2 hos Westaflex

Westalfex2

Digiresan x2 hos Westaflex

Westaflex tillhandahåller värme, kylning och ventilationsprodukter och är ett av de 10 företag som fick möjligheten att få ytterligare coachning i Digiresan. Här redogör Jenny Eriksson, VD på Westaflex om hur de kunnat nyttja Digiresan.

Inledningsvis genomförde vi en förstudie där vi konsulterade leverantören Bozzanova kring digitalisering. Vi har enkelt kunna framföra våra önskemål och krav vår verksamhet har för att ta ett kliv in i digitaliseringen.
I nästa steg fick vi flertalet olika alternativ, som vi under diskussioner valde och valde bort. Våra önskemål mynnade ut i två konkreta projekt och tack vare 30 extra konsulttimmar fördelat till oss så har vi möjlighet att genomföra båda två direkt.

Projekt 1 Digital internkommunikation på arbetsplatsen.

Vi kommer att via skärmar kommunicera målbilder, statistik, händelser osv. med personalen på ett enkelt och tydligt sätt. Inga mer papper som ska kommas ihåg att skrivas ut och informationen kommer alltid vara lika uppdaterad som det senaste vi arbetar med.
Plattformen för det ska vara enkel konstruerad så att vi själva kan arbeta med informationen, men också integreras med vårt affärssystem så att viss information kan hämtas direkt därifrån.
Vi kommer att använda de timmar vi har kvar från förstudien, som räcker till större delen utom integreringen med affärssystemet som vi själva kommer stå för de ekonomiska medlen för.

Projekt 2 Digitala instruktioner

Då vi turligt nog mottog ytterligare 30 konsulttimmar har vi direkt ekonomisk möjlighet att genomföra projekt två.

Digitala instruktioner för produktion, via en intern app framtagen för vår verksamhet.
Möjlighet till att kategorisera våra instruktioner, knappa sig fram till instruktionsfilmer hur specifika moment utförs kanske via sin egen telefon eller via en läsplatta på arbetsstationen, kanske till och med ”Gamification”.
Upplärning av ny personal kommer att bli enklare, roligare och självförtroendet hos personalen kommer att växa när de på egen hand kan ta sig igenom uppgifter som de än är ganska nya på. Misstag kan nu minimeras och fördelning av arbete, när fler kan, kommer att bli lättare.

Vi tror att dessa timmar räcker till ungefär halva projektet, därefter tar vi själva över utvecklingsansvaret. Finansieringen via Digiresan har varit en möjliggörare som har tagit oss två stora steg in i digitaliseringens värld på bara 6 månader.

https://www.westaflex.se/

VILL DU VETA MER?

Noomi Bergström
Projektkoordinator
noomi.bergstrom@gtc.com
0708-58 19 55

Noomi Bergstrom Digiresan