Skip to content

Artiklar /
Digiresan - The movie

Så har Digiresan bidragit till en ökad mognadsgrad hos företagen

Mellan 2018 och 2021 har 144 företag deltagit i Digiresan 1 och jobbat med digitalisering efter sina egna förutsättningar. Genom en mix av utbildningar, coachning, seminarier, erfarenhetsutbyte och verksamhetsunika case har företagen kunnat utveckla sin organisation och skapa konkurrenskraft.

I filmen berättar några av företagen om sina case de jobbat med under projekttiden. Det handlar om digitala anslagstavlor, en APP med AR-funktion och en digital lösning för att kunna samla flera system för bland annat produktionsstyrning, affärssystem och hemsida i ett och samma system.