Skip to content

Artiklar /
Digiresan intervjuar Hedared Sand & Betong AB

Digiresan intervjuar Jakob Andréen, IT-ansvarig på Hedared Sand & Betong AB

Hedared Sand & Betong AB är företaget som tillverkar produkter för bygg och trädgård - alltifrån väl beprövade byggelement, till stödmurar och fristående murar. Byggandet av betongprodukter är något företaget har gjort i mer än 60 år och där finns det hög kompetens, när det kommer till digitalisering har inte den interna kunskapen varit densamma. Viljan att utvecklas har dock alltid funnits!

Varför är ni med i Digiresan?

Vi är med i Digiresan för att vi är väldigt bra på att bygga betongprodukter, men vi har helt enkelt ingen in-house kompetens för teknik och IT-projekt. Vi vill bli bättre och vi vill digitalisera oss och uppskattar all hjälp vi kan få!

Är det svårt att veta vad man ska digitalisera? Det finns ju oändliga möjligheter.

Ja, vi startade vår resa med workshops. De stakade sedan ut vägen för vart vi ska någonstans. Sedan har ju de tekniska utmaningarna smugit sig fram. Är det något större projekt där man behöver byta ut system och liknande så kanske man får vänta lite om man inte vill göra stegen ännu.

Det viktigaste för mig har varit att det inte har funnits några riktigt långtidsplaner här, till exempel hur man ska spara data, vilka system som ska spara dem och var man ska spara all information. Där har det verkligen hjälpt att titta på längre sikt med 5-årsplaner.

Vad är utmaningen med lagring av data?

Här har vi sett två vägar att gå. Antingen att affärssystemet tar hand om så mycket som möjligt. Minst 60 procent, men gärna 80-90 procent av all lagrad data. Sedan krävs det komplement till det så som dokumenthantering och lite tabeller för det som är unikt för just ditt företag.

Den andra vägen är vårt microservice system där vi har kunnat behålla vårt affärssystem, men det klarar inte allt utan behöver mer stöd och komplement. Så vi har funderat på att gå över till molnet helt och hållet för alla de lösningarna. Vi har dessutom en IT-leverantör där vi kan lagra mycket också. Då funderar man på vilken lösning som är bäst.

Vi använder också Software as a Service (en typ av molntjänst för vissa programvaror) lösningar. Då äger inte vi datan längre, hur ska man tänka då? Vi försöker vara restriktiva i val av SaaS-lösningar då de är svårare att påverka och måste vara möjliga att integrera med våra befintliga system.


Heda6
Heda4

Vill du berätta om projektet i Digiresan som ni gör?

Vi har en blandarstation som är uppbyggd av ett antal silos, en stor våg och en tombola. Blandarstationen har väldigt mycket manuella kontroller förutom vågen som är automatisk. Där har vi en målbild som vi skulle vilja komma mycket längre med. Det innefattar förebyggande underhåll, larm, set-up optimering, utveckling av nya recept, automation och precision. Sedan också spara datan tillsammans med andra källor som kommer från andra system i fabriken. Allt detta hoppas vi sedan ta hjälp av AI eller Machine Learning på något sätt. Framför allt med receptoptimering och nya recept. Så därför kommer det krävas nya sensorer, nya sätt att spara data och kanske nya styrprogram. Datan ska också kopplas till affärssystemet så att vi på ett bättre sätt kan mäta vad som går åt i ett normalt recept.

När det gäller AI vad är utmaningarna då?

Vi har ju inte den kompetensen i huset, så där får vi ju lära oss. Sedan tänker vi ta hjälp av exempelvis AI Sweden eller Prevas som hjälper oss med blandaren. Vi är duktiga på att räkna på olika recept och åtgång med mera, men det är svårt att ta reda på exakt vad som hänt om något gått fel, då all mätdata oftast inte finns. Börjar vi mäta mer så kommer allt bli lättare att följa upp.

Något som är svårt är att veta vad den största nyttan kommer att vara. När vi är klara med projektet så skulle vi säkert kunna gå tillbaka och säga, det här skulle vi fokuserat på från början. Det vet vi ju inte nu så vi tar de mätpunkterna vi tror vi behöver och vi har lite bilder vi sparar. Förhoppningsvis räcker det.

Det finns heller inga färdiga helhetslösningar, så den informationen vi ska spara, hur vill vi visualisera den och vad vi ska lägga in i ML, det kommer vi behöva lära oss under resans gång. Men vi hoppas kunna göra det i etapper och lära oss efter varje steg.

Heda3

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att få mer information om vad vi kan stötta dig med inom digitalisering? Hör då av dig till Noomi!

Noomi Bergström
Projektkoordinator
noomi.bergstrom@gtc.com
0708-58 19 55

Noomi Bergstrom Digiresan