Skip to content

Artiklar /
Bara fantasin sätter gränser för hur en kompetensutvecklingsinsats utformas

Effektiva Larformer Digiresan

Bara fantasin sätter gränser för hur en kompetensutvecklingsinsats utformas

Vi påstår inte att klassrumsundervisning mellan 8 och 16 med en lärare och en PowerPoint inte kan vara effektivt. Dock kanske det upplägget inte passar alla tillfällen, utbildningar, företag eller individer. Kanske finns det effektivare sätt att lära sig nya saker ibland? I projektet finns chans för er företag att styra själva över hur medarbetarnas lärande ska gå till. På så vis hoppas vi att utbildningsinsatsen blir så effektiv som möjlig för just er.

Vad menar vi med effektiv utbildning?

Utbildning kan vara effektiv på flera olika vis och kan betyda olika för olika människor. Vi fokuserar på:

 • Tidseffektivitet – följ utbildning på tid som passar
 • Platseffektivitet – följ utbildning från plats som passar
 • Inlärningseffektivitet – öka möjlighet att minnas kunskaper och färdigheter längre
 • Uppnådda mål - att de effekter som företaget vill se på kort och lång sikt verkligen nås samt mäts efter utförd utbildning

Vad kan våra andra utbildningsformer leda till?

Ni kan säkert se flera möjligheter med anpassad utbildning. Här kommer några av våra argument:

 • Tydligare anpassning efter företagets behov och förutsättningar
 • Kortare, mer koncentrerade utbildningar
 • Tydliga effekter på företagets resultat
 • Just-in-time-lärande
 • Oberoende av tid och plats
 • Individanpassning av innehåll, takt och material
 • Större tillgänglighetsanpassning

Några exempel med tips och idéer

Här finns mängder av tips och idéer för att komma igång med en annorlunda utbildningsplanering. Här nedan har jag listat några exempel på de utbildningar vi har eller kan erbjuda. Det kan handla om digitala utbildningar eller andra flexibla former.

Före-Under-Efter: en metod för att effektivisera lärandet
Utbildningen syftar till att effektivisera lärandet i en organisation. Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att sätta tydliga mål och utvärdera dessa skapar önskade beteendeförändringar. Det handlar lika mycket om vad man gör före och efter utbildningsinsatser som det som görs under utbildning.

Workshop utbildningsfilm
Filma och redigera film med hjälp av mobilen och kopplar dessa filmer till QR-koder för att skapa utbildningsfilmer som kan användas just-in-time.

Anpassade onlineutbildningar
Vi kan erbjuda ett stort antal onlineutbildningar som kan anpassas efter deltagarens förkunskaper och förmågor. Det kan handla om språk, IT, digitalisering, sälj, industrinära utbildningar eller egentligen vad som helst.

Remote guidance
Använd glasögon eller surfplatta för att få hjälp och guidning av en expert, tekniker eller leverantör i realtid på distans. Projektet kan erbjuda dessa så kallade augmented reality-verktyg som hjälp för att ni inte ska behöva resa långt men ändå kunna ta del av expertkunskaper på annan plats, ort eller land.

Lär er digitala verktyg
Behöver ni verktyg för att själva skapa utbildningar, förbättra verksamhet och processer eller för att komma längre i er digitala resa kan ni höra med oss om vi kan hjälp er. Exempel kan vara appar i Office 365 såsom Teams eller Sway, andra appar, podd, liveseminarieverktyg, kunskapsplattformen edig, MOOC:s (massive open online courses) eller Skype.

Upplevelsebaserat lärande
Genom att möta, känna, se och undersöka föremålet för inlärningen kan upplevelse öka och därmed även inlärningseffekten. Prova saker såsom Volvos lårbilsfabrik, våra leanspel eller Smarta fabriker.

Kontakta gärna Erica

Om ni vill bolla idéer, diskutera hur ni kan tänka nytt kring företagets kompetensinsatser eller få en fylligare presentation via ett Teams-/Skypemöte ska ni kontakta Erica Blom som är ansvarig för processen effektiva lärformer. Henne når ni på 0708 - 58 19 35 eller erica.blom@gtc.com.