Skip to content

Artiklar /
Anbudsförfrågan - IT-experter i Microsoft Dynamics Business Central

Digiresan 2.0 är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2021-02-01 – 2023-10-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i regionerna Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborgsregionen (Göteborgs Tekniska College) samt Halland (IUC Halland).

Under projektets gång kommer bland annat 50 SME företag aktiveras i individuell coachning och delta på seminarier och nätverksaktiviteter. Personal från IDC/IUC/GTC koordinerar och leder arbetet med respektive företag men externa konsulter (”IT-experter) kommer också kopplas in för att bistå företaget med teknisk expertis inom valt område.

Varje företag genomgår en nulägesanalys som visar vart de står idag. Utifrån denna sätts sedan en handlingsplan tillsammans med IDC/IUC/GTC. Utifrån handlingsplanen bestäms sedan inom vilket område som IT-expertis skall kopplas på för djupare coachning inom valt område. Projektet som helhet fokuserar på att erbjuda företag stöttning där man på olika sätt arbetar med att säkerställa, förbättra, använda och analysera data. Området är mycket brett och kan handla om allt ifrån produktionsplanering till AI-assisterade beslutsprocesser.

Innehåll i uppdraget

  • Varje företag erbjuds 20 timmar coachning ifrån IT-expert.
  • Leverantören matchar intern konsult mot den casebeskrivning som IDC/IUC/GTC tillhandahåller.
  • Coachning sker primärt digitalt men fysiska möten kan förekomma.
  • Koordinering mellan IDC/IUC/GTC samt aktuell IT-expert kommer att vara nödvändigt i varje uppdrag för att säkerställa en röd tråd i genomförandet.
  • Specifik kompetens gällande den här upphandlingen handlar om Microsoft Dynamics Business Central. Systemet begränsningar – vad kan och vad kan det inte användas till?

Omfattning av uppdraget

Totalt ska 50 företag engageras i Digiresan 2.0 och varje företag erbjuds 20 timmar coachning av IT-expert. Hur fördelningen blir emellan de olika upphandlade aktörerna beror helt på vilka kompetenser som löpande efterfrågas. IDC/IUC/GTC garanterar inte en viss mängd timmar till de leverantörer som vi sluter avtal med.

Hållbarhet

Projektet Digiresan och samverkansaktörerna arbetar aktivt med alla de 3 hållbarhetsfaktorerna (Ekologisk, Ekonomisk samt Social). Kompetensbristen inom industrin är på sina håll stor och att verka för mångfald är viktigt inte bara för att säkra en kreativ och innovativ industri. Det handlar också om att säkra den kompetens som efterfrågas. Vidare behöver alla företag vara en del av den stora omställning som just nu sker i samhället mot cirkulär ekonomi samtidigt som man naturligtvis behåller ett hållbart företagande, inte minst ekonomiskt.

Vi önskar att höra ert perspektiv på dessa frågor i ert anbud. Hur ser er strategi kring hållbarhetsfrågor ut och hur säkerställer ni att era konsulter har med sig ovan perspektiv när de gör uppdrag hos kund?

Upplägg på offerten

Vi önskar en kostnad per timme för era insatser där koordinering, dokumentering och, i den mån resor förekommer, ingår. (Resor bedöms bli av en liten del då insatserna primärt ska göras via Teams. Resor kan dock förekomma på företagens önskemål) Vi önskar också en tydlig genomgång av vilka kompetensområden ni kan bidra med.

Övriga villkor

  • Varje leverantör ska erbjuda ”One way in”. Dvs IDC /IUC/GTC har en kontaktperson hos respektive leverantör som matchar intern kompetens mot respektive case.

Kommersiella villkor

  • betalningsvillkor: 30 dagar netto efter genomförd föreläsning

Fakturering

Faktura skall vara märkt med ”Digiresan 2.0” och vara väl specificerad med tex datum och typ av föreläsning.

Faktura skickas till:

info@idcab.se

Beslutsgrunder

Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på pris, kompetens och er strategi kring Hållbarhet.

Vi önskar ert förslag senast

2023-05-08.

Frågor?

Projektledare Olle Söderqvist 0762-13 21 52 svarar på eventuella frågor.