Skip to content

Ledarskap i en digital värld

Gruppmote Digiresan

Ledarskap i en digital värld

Digitalisering påverkar hur organisationer bör ledas för att på bästa sätt utvecklas i en allt mer digital värld. Vilka nya beteenden och i förlängningen förväntningar ser vi hos kunder och anställda - och hur påverkar det vi gör, våra organisationer och i grunden vårt ledarskap? Hur ser digitala organisationer ut och hur skiljer sig deras organisationskultur jämfört med "traditionella organisationer"? Vad finns det för metoder och modeller?

Föreläsning, case och workshop

Ledarskap i en digital värld
Föreläsning om hur digitalisering påverkar hur organisationer bör ledas för att på bästa sätt utvecklas i en allt mer digital värld.

  • Vilka nya beteenden och i förlängningen förväntningar ser vi hos kunder och anställda - och hur påverkar det vi gör, våra organisation och i grunden vårt ledarskap?
  • Digitala organisationer och deras organisationskultur
  • Metoder och modeller, från "agilie" och "lean startup" till "responsive organisations" och "teal"

Hur har andra gjort?
Relevanta case hur andra "traditionella organisationer" gjort för att bli mer digitala i sitt arbetssätt, och vilka lärdomar som kan dras.

The 5c digital transformation model
Dagen avslutas med en workshop utifrån 5C-modellen där du som deltagare får reflektera kring din egen organisations situation för att påbörja skapandet av en väg framåt. Vidare diskuteras tankarna i en mindre grupp.

Hello Future föreläser

Hello Future är en digital transformationsbyrå som är fast beslutna att vara en nyckelspelare i svensk industris resa in i “internets tredje våg”, där traditionell tillverkande industri går in i en era av uppkopplade produkter och tjänster. Man hjälper därför organisationer att bygga upp kunskap och digitala erbjudanden för att själva kunna ta makten över sin framtid genom att erbjuda:

  • strategi och ledningsstöd
  • produktutveckling och tjänstedesign
  • kompetensutveckling

Föreläsare är Petter Hanberger, processledare, alternativt Tobias Eklund, affärsutvecklare. Båda har en gedigen kunskap och förståelse om de utmaningar organisationer står inför, och den enorma potential som finns för de företag som hanterar möjligheterna på rätt sätt.

Boka plats!

Du bokar din plats till det datum och den ort som passar dig här.

Vill du veta mer?

Vår projektledare Olle Söderqvist har full koll på allt kring detta seminarium. Kontakta honom gärna vid eventuella frågor eller funderingar.

Olle Söderqvist
Projektledare
olle.soderqvist@iucvast.se
0762-13 21 52

Olle Soderqvist Digiresan

Fler spännande seminarier

Uppkopplade produkter samt säkerhet och risker. Robotisering, automation och additiv tillverkning. Ledarskap i en digital värld. Digiresan erbjuder fler högaktuella seminarier på flera olika orter vid flera tillfällen under projektets gång. Vilket datum passar dig bäst? Och vilken ort?