Skip to content

AI och Big Data

Hur påverkas vi och våra affärer av ny teknik och nya trender?

Med den nya tekniken blir konsumenten och därmed även köpprocessen allt mer digital, och det ritar helt om förutsättningarna för många verksamheter. Vad sker i vår omvärld?

Det går allt fortare för ny teknologi att nå massmarknaderna och koncept som tidigare kändes futuristiska finns redan i handeln. Vi går mot en era där den individuella nyttan ökar ju fler som blir uppkopplade, men också där konsumenter får allt större inflytande på sin omgivning. Vilka förväntningar har nästa generations kunder på ny teknik och nya digitala lösningar?

I detta utforskande seminarium rör vi oss snabbt och lätt mellan det teknologiskt kittlande, affärsmässigt konkreta och djupt mänskliga.

Föreläsning varvas med workshops

Att förstå vår omvärld, trender och dagens teknikutveckling

  • vilka trender har störst påverkan på affär och verksamhet
  • vad är digital transformation – fallgropar och framgångsfaktorer

AI & Big Data

  • teknik och affärsnytta
  • skapa tillväxt och lönsamhet med digitala affärsmodeller
  • nya sätt att konkurrera

Utökad insikt och förståelse för din egna och andras reaktion på förändring

  • den nya tiden – hur påverkar det min affär och mitt företag
  • affärsmodeller, kundförväntningar, marknad och konkurrensfördelar
  • vilka förväntningar har nästa generations kunder på ny teknik och nya digitala lösningar

Hur kan du öka din konkurrenskraft (praktisk övning)

  • hur kan ny teknik påverka dina försäljnings- och produktionsprocesser
  • paketering av marknadserbjudande

Johan Cedermark föreläser

Johan vet hur du bygger framgångsrik affärsutveckling med nya digitala möjligheter. Han är idag aktiv som affärsutvecklare, projektledare och framtidsstrateg. Han driver företaget Brightn och arbetar i såväl större som mindre företag med att skapa lönsamhet genom innovation och affärskritiska projekt, ofta med hjälp av IT.

Johan har en bakgrund som systemerare/programmerare men även som marknadschef och VD och nyttjar den bredden för att löpande kunna nyttja de nya tekniska trenderna till att hitta och skapa goda affärsmöjligheter. Han går in operativt i roller för att ta företag och organisationer mot framtiden, såväl som att hålla föreläsningar och workshops om vår tekniska omvärld och hur vi som företag strategiskt nyttjar dess möjligheter.

Johans ögonöppnande och underhållande föreläsning kommer att ge konkreta verktyg och inspiration till din digitala framtidssuccé. Hur du fångar din kunds intresse och hur du kan ta det nästa steget i din affärsutveckling.

Boka plats!

Du bokar din plats till det datum och den ort som passar dig här.

Vill du veta mer?

Vår projektledare Olle Söderqvist har full koll på allt kring detta seminarium. Kontakta honom gärna vid eventuella frågor eller funderingar.

Olle Söderqvist
Projektledare
olle.soderqvist@iucvast.se
0762-13 21 52

Olle Soderqvist Digiresan

Fler spännande seminarier

Uppkopplade produkter samt säkerhet och risker. Robotisering, automation och additiv tillverkning. Ledarskap i en digital värld. Digiresan erbjuder fler högaktuella seminarier på flera olika orter vid flera tillfällen under projektets gång. Vilket datum passar dig bäst? Och vilken ort?