Skip to content

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter stärker vi företags konkurrenskraft

Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Flera vägar till kompetensutveckling

Bokningsbara aktiviteter som äger rum i närtid

  Direkt till bokningssystemet CoursePlan

  Mote Olle Soderqvist Erica Blom Digiresan

  Företagsutveckling

  Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter stärker vi ditt företags konkurrenskraft. Tillsammans startar vi med att ta fram en handlingsplan för digitalisering som ligger till grund för framtida seminarium och individuell coachning.

  Läs mer

  Effektiva Larformer Digiresan

  Kompetensutveckling

  Med fokus på ditt företags kompetensutvecklingsbehov erbjuder vi en mix av utbildningar och seminarier för dina medarbetare. Alla aktiviteter utgår från vår framgångsrika metodik för effektiva lärformer.

  Läs mer

  Nyhetsbrev från Digiresan

  Oktober no:2

  Oktober no:1

  September

  Augusti

  Fem samarbetspartners

  Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst och inom ramen för projektet erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger ett extra mervärde och inspiration.

  Samarbetspartners

  Workshop Gruppdiskussion Digiresan